Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mbpzagan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 13.03.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.02.2021 r.

Oświadczenie sporządzono 09.02.2021 r. Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Multimedia nie mają transkrypcji tekstowej.

Na stronie internetowej www.mbpzagan.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis wyposażony jest w przełączniki umożliwiające zmianę kontrastu (czarne tło, żółte i białe litery). Powiększenie treści na stronie umożliwiają też skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje o tym jak powiększyć, pomniejszyć lub wrócić do domyślnego rozmiaru strony zawarte są na stronie:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/powiekszanie-strony/

Możliwe jest przechodzenie między elementami strony za pomocą klawisza TAB oraz w kierunku odwrotnym za pomocą kombinacji klawiszy TAB i SHIFT. Bezpośrednio na stronie nie są zamieszczane skany dokumentów.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną, Urszulą Sitarz. Kontaktować można się drogą mailową na adres: u.sitarz@mbpzagan.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 68 477 64 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. W przypadku zgłaszania potrzeby otrzymania informacji w formie alternatywnej, żądanie powinno także określać formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu prowadzi działalność w dwóch budynkach:

Biblioteka Główna: Dział Administracji, Dział Gromadzenia Zbiorów, Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział dla Dorosłych i Czytelnia Ogólna mieści się na parterze Żagańskiego Pałacu Kultury przy ul. Szprotawskiej 4, gdzie zajmuje pomieszczenia w skrzydle zachodnim. Filia nr 1 mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wesołej 38.

 

Biblioteka Główna

Do budynku wchodzi się wejściem głównym od ul. Szprotawskiej. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu, w którym po lewej stronie znajduje się Informacja Żagańskiego Pałacu Kultury. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na parterze Żagańskiego Pałacu Kultury. Nad wejściem do pomieszczeń Biblioteki nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ułatwienia:

W budynku znajdują się wizualne tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń. W korytarzu nie ma progów, wykładzin, co ułatwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku pałacu znajduje się winda.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform oraz informacji głosowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu  można wejść z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Papuszy w Żaganiu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 1

Filia znajduje się na piętrze Budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Prowadzą do niej strome schody. W budynku nie ma windy, przy schodach brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma także zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

 

Korzystanie ze zbiorów – udogodnienia

Odtwarzacz książki mówionej „Czytak” - w wypożyczalni Biblioteki Głównej czytelnicy  z wadą wzroku mają możliwość wypożyczenia urządzenia, które służy do odtwarzania książki mówionej. Aktualnie biblioteka dysponuje  bezpłatnym pakietem cyfrowych książek.

W wypożyczalni Biblioteki Głównej czytelnicy mają dostęp do książek drukowanych dużymi literami, których liczba aktualnie wynosi około 4 000 woluminów.

Audiobooki - w swoich zbiorach posiadamy książki mówione (dźwiękowe) w formacie MP3, czytane przez lektora. Są one na bieżąco uzupełniane według potrzeb czytelnika naszego środowiska.

Książka na wynos: czytelnik może zamówić drogą mailową lub telefoniczną książki, które w miarę dostępności bibliotekarz przygotuje i poinformuje drogą mailową lub telefoniczną o możliwości odbioru w dogodnym dla czytelnika terminie w godzinach pracy biblioteki.

Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną im. Papuszy w Żaganiu możliwy jest poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: biblioteka.zagan@mbpzagan.pl,

- kontakt telefoniczny 68 477 64 85 ; 68 477 64 82,

- przesyłanie faksów na numer 68 477 64 85,

- korespondencję pisemną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu ul. Szprotawska 4 68-100 Żagań.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny