Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zimowe hece z Koziołkiem Klemensem w Bibliotece - Ferie 2023

Utworzono dnia 31.01.2023

Zimowe hece z Koziołkiem Klemensem w Bibliotece

30.01.2023 r. – 10.02.2023 r.

godz. 12.00 – 14.00

 

Koziołek Klemens z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Wieruszowie podróżuje po bibliotekach całej Polski. W czasie ferii maskotka zawędruje do Żagania, by podziwiać nasze miasto, poznawać zabytki i przeżywać przygody z dziećmi.

KLUB KOZIOŁKA KLEMENSA

30.01.2023 r. KSIĄŻKOWY poniedziałek

 • Powitanie uczestników ferii w Bibliotece i zapoznanie z regulaminem.
 • Poniedziałkowe podróże po literaturze.
 • Klemens z gościnną wizytą u Kici Koci i Muminków.
 • Klemens zwiedza Żagań.

 

31.01.2023 r. TWÓRCZY wtorek

 • Urodzinowy prezent dla kuzynki Koziołka. Zajęcia plastyczne.
 •     Zimowe rywalizacje z Klemensem. Wyścigi śnieżynek.
 • Klemens dokarmia sikorki. Wyjście do parku w poszukiwaniu małych głodomorów.

 

01.02.2023 r. PLANSZOWA środa

 • Klemens ćwiczy spostrzegawczość. Gry bez prądu.
 • Klemens i jego głodny przyjaciel. Zajęcia logopedyczne z pingwinem.

 

 1. r. TURYSTYCZNY czwartek
 2. Klemens poznaje Wojtka. Zajęcia plastyczne.
 • Odkrywanie pomników z Klemensem. Pomnik Niedźwiedzia Wojtka.

 

03.02.2023 r. KREATYWNY piątek

 • Piątkowa Akademia Kreatywności.
 • Rozwiązywanie zagadek z Klemensem.
 • Śniegowe ślady. Tropienie dzikich zwierząt.

 

06.02.2023 r. KSIĄŻKOWY poniedziałek

 • Poniedziałkowe podróże po literaturze.
  • Klemens z Nelą podróżuje po świecie.
  • Klemens zwiedza Żagań.

 

07.02.2023 r. TWÓRCZY wtorek

 • Wyprawa Koziołka do Krainy Lodu. Zajęcia plastyczne.
 • Zimowa olimpiada Klemensa. Zabawy ruchowe w grupie.
 • Klemens poznaje roboty Photony.

 

08.12.2023 r. PLANSZOWA środa

 • Gramy z Klemensem. Gry bez prądu.
 • Do abordażu!! Klemens zostaje piratem.
 • Gimnastyka z Klemensem na świeżym powietrzu.

 

09.02.2023 r. TURYSTYCZNY czwartek

 • Co ciekawego widać za oknem? Zimowy pejzaż.
 • Klemens poznaje pomniki przyrody.
 • Odkrywanie niezwykłych miejsc z Klemensem. Wieża Bismarck.

 

10.02.2023 r. KREATYWNY piątek

 • Piątkowa Akademia Kreatywności.
  • Zimowy Taniec z Klemensem i jego przyjaciółmi. Zabawy z chustą Klanzy.
  • Pożegnanie Koziołka Klemensa.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Plan zajęć bibliotecznych może ulec zmianie.

Biblioteka nie ma statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej, dlatego dzieci powinny przychodzić na zajęcia z opiekunami.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP im. Papuszy w Żaganiu, ul. Szprotawska 4 lub pod numerem tel. 68-477-64-85

Do wypełnienia przez rodziców/opiekunów

Oświadczenie dotyczące udziału w zajęciach

„ZIMOWE HECE Z KOZIOŁKIEM KLEMENSEM W BIBLIOTECE”

realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Papuszy w Żaganiu

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a i c Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka oraz jako prawny opiekun wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka:

 …….………………………………………………….............................................…………

 (imię i nazwisko dziecka)

w zajęciach „ZIMOWE HECE Z KOZIOŁKIEM KLEMENSEM W BIBLIOTECE” realizowanych przez MBP w Żaganiu w dniach 30.01-10.02.2023 roku. Zapoznałem się
z regulaminem zajęć „ZIMOWE HECE Z KOZIOŁKIEM KLEMENSEM W BIBLIOTECE”  i akceptuję jego postanowienia.

W związku z koniecznością prowadzenia ewidencji uczestników zajęć prosimy o podanie następujących informacji:

Klasa do której uczęszcza dziecko

 ………………………………………………………………………………………..……

Telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów prawnych    ………………………………………………………….….…..
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia
i podczas powrotu do domu. W związku z tym:

 • wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach*
 • upoważniam do odbioru mojego dziecka po zajęciach

 ……………………………………………………..*

 • dziecko odbierać będą rodzice*

Oświadczam, że**:

 1. stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach „ZIMOWE HECE Z KOZIOŁKIEM KLEMENSEM W BIBLIOTECE” i bierze w nich udział na moją odpowiedzialność.
 2. nie mam oraz moje dziecko nie ma objawów infekcji oraz innych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 3. zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia
  u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

 …………………………………….…………………………………………..  

( data, czytelny podpis opiekuna)

*właściwe podkreślić     ** niepotrzebne skreślić

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

zarejestrowanych podczas zajęć, wydarzeniach i uroczystości organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Papuszy w Żaganiu na:

[  ] stronie internetowej biblioteki,
[  ] profilach internetowych zarządzanych przez bibliotekę (Facebook)
[  ] w mediach w celu informacji  i promocji placówki.

DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy
  w Żaganiu
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 e-mail: iod@odoplus.pl
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody bezterminowo, lub do jej wycofania.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

..……….……………………………..……………
data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

 

Uwaga! Plan zajęć bibliotecznych może ulec zmianie.

Biblioteka nie ma statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej, dlatego dzieci powinny przychodzić na zajęcia z opiekunami.

Kolorowy plakat informujący o feriach w bibliotece. Na plakacie grafika zimowa, bałwan, zegar, śnieg.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny